Slide 01Slide 02Slide 03Slide 04
Sản phẩm LED Tuýp - Tube
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đôi có chóa inox Philips Ecofit HO 1200mm 20Wx2
363.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn LED đôi Philips Ecofit HO 1m2 2x20W
353.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đôi có chóa inox Philips Ecofit HO 600mm 10Wx2
280.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Philips LEDtube Master HO 14W 600mm T8
259.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đôi có chóa inox Philips Ecofit 1200mm 16Wx2
229.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn có chóa inox Philips Ecofit HO 1200mm 20W
205.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Philips LEDtube Master HO 8W 600mm T8
199.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn LED đôi Philips Ecofit 1m2 2x16W
189.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đôi có chóa inox Philips Ecofit 600mm 8Wx2
185.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Máng LED Phillips BN012C 1200mm 20W
178.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn có chóa inox Philips Ecofit HO 600mm 10W
155.300 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn Philips Ecofit HO 1m2 20W
154.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn có chóa inox Philips Ecofit 1200mm 16W
137.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Máng LED Phillips BN068C 1200mm 14W
135.100 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Philips LEDtube Ecofit HO 20W 1200mm T8
134.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Máng LED Phillips BN012C 600mm 10W
128.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn Philips Ecofit HO
115.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Máng LED Phillips BN068C 900mm 10W
113.700 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn có chóa inox Philips
110.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Philips LEDtube Ecofit HO 10W 600mm T8
100.300 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn Philips Ecofit 1m2 16W
99.000 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Máng LED Phillips BN068C 600mm 7W
92.200 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Máng LED Phillips BN068C 300mm 4W
71.500 VND
Đèn LED Tuýp - Tube
Bộ máng đèn đơn Philips Ecofit 600mm 8W
70.000 VND

Nhận tin từ chokorea.vn

0274.363.7979
Liên Kết Web

CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT NAM KOREA

VPGD: 188/3 Thủ Khoa Huân - KP. Thạnh Hòa B - P. An Thạnh - Thuận An - Bình Dương
MST: 3702632703 - 001,   Tel: (0274) 3870 888 - (0274) 363 7979 -  0947 397979 
Email: vietnam@chokorea.vn, web: www.chokorea.vn